وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

 

Energy Management

مديريت انرژى

توسط : دکتر على اصغر حسنى پاک

استاد دانشکده فنى دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه  19 مرداد ماه 1389

مکان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علو زمين يک کارگاه آموزشى 1 روزه با موضوع  مديريت انرژى  توسط دکتر على اصغر حسنى پاک استاد دانشکئه فنى دانشگاه تهران در روز سه شنبه 19 مرداد ماه 1389 نمايد.

برنامه آموزشى

  • انرژى و بهينه سازى مصرف انرژى
  • CO2 آزاد شده بعنوان ملاک ارزيابى وابستگى به تکنولوژى
  • مقايسه بهره ورى براى واحد ها، شرکت ها و صنايع
  • ‌اثرات محيط زيست بعنوان تابعى از نوع مواد مصرفى

 

شرايط لازم جهت شرکت در کارگاه:        استفاده از اين کارگاه براى کليه علاقمندان آزاد است

توجه: همکاران گرامی در سازمان زمین شناسی، پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، مرکز پژوهشهای کاربردی زمین شناسی  (مرکز کرج) و دانشجویان پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که مایل به شرکت در کارگاه میباشند لازم است تا مجوز کتبی از معاونت و یا مدیریت مربوطه را به اداره بین الملل ارائه نموده و همچنین تقاضای شرکت در کارگاه را به آدرس ایمیل internationaltraining@gsi.ir ارسال نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:       کپى کارت ملى  کپى آخرين مدرک تحصيلى يا کارت دانشجويى

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز دوشنبه 18/5/1389

گواهى پايان دوره: بديهى است که در پايان دوره آموزشى گواهى معتبرى با امضاى استاد ارائه کننده کارگاه به شرکت کنندگان ارائه خواهد گرديد.

توجه6: از کلیه کسانی که مایل به شرکت در کارگاه میباشند تقاضا میگردد تا جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه احتمالی در زمینه وارد نمودن مشخصات افراد شرکت کننده در گواهینامه پایان دوره، نام و نام خانوادگی دقیق خود را به انگلیسی( در صورت داشتن پسوند، ارائه پسوند نیز الزامی است) به آدرس پست الکترونیکی ارائه شده در زیر ارسال نمایند.

نحوه ارسال مدارک ثبت‌نام: لطفا مدارک مورد نياز براى شرکت در دوره آموزشى را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 18/5/1389 به آدرس پست الکترونيکى  internationaltraining@gsi.ir ارسال نمائيد.