وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

برگزارى سخنرانى با موضوع

 

Stratigraphy, Structure Geology & no Tempature

 Thermochronology  Across the Makran Accretionary Wedge in Iran

چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين

 در عرض پانه افزايشى مکران ايران

 زمان9 بهمن ماه 1389

مکان: سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين سخنرانى با موضوع چينه شناسى، زمين شناسى ساختمانى و دما گاه نگارى دماى پايين در عرض پانه افزايشى مکران ايران توسط  پروفسور بورگ-ETH- سوئيس در تاريخ شنبه9 بهمن ماه 1389 ساعت 9 صبح برگزار نمايد.

شرايط لازم جهت شرکت در کارگاه:       

دارا بودن مدرک کارشناسى دریکی از رشته های مرتبط

آشنايى کامل با زبان انگليسى

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-      ارسال کد ملى

·         توجه1: حد نصاب شرکت کنندگان: با توجه به محدوديت در ظرفيت پذيرش، اولويت با کسانى خواهد بود که زودتر ثبت نام کرده‌اند.

1389  

گواهى پايان دوره: بديهى است که در پايان دوره آموزشى گواهى معتبرى با امضاى استاد ارائه کننده کارگاه به شرکت کنندگان ارائه خواهد گرديد.

·       توجه2 : همکاران گرامی در سازمان زمین شناسی، پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، مرکز پژوهشهای کاربردی زمین شناسی  (مرکز کرج) و دانشجویان پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که مایل به شرکت در کارگاه میباشند لازم است تا مجوز کتبی از معاونت و یا مدیریت مربوطه را به اداره بین الملل ارائه نموده و همچنین تقاضای شرکت در کارگاه را به آدرس ایمیل intl.edu@gsi.ir ارسال نمایند.

توجه3: از کلیه کسانی که مایل به شرکت در کارگاه میباشند تقاضا میگردد تا جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه احتمالی در زمینه وارد نمودن مشخصات افراد شرکت کننده در گواهینامه پایان دوره، نام و نام خانوادگی دقیق خود را به انگلیسی( در صورت داشتن پسوند، ارائه پسوند نیز الزامی است) به آدرس پست الکترونیکی ارائه شده در زیر ارسال نمایند.