شرح وظايف اداره روابط بين الملل

 

-  برقرارى ارتباط همکارى علمى و آموزشى با مجامع ، سازمانها، کميته ها، اتحاديه ها،کميسيون ها و موسسات بين المللى زمين شناسى و اکتشافى دنيا

-  همکارى در برگزارى گردهمايى ها ، کنفرانس ها، سمپوزيوم ها و سمينارها و نيز همکارى لازم با ساير سازمانهايى که در رابطه با علوم زمين چنين گردهمايى هايى را برگزار مى نمايد.

-  نظارت بر اجراى قراردادهاى همکارى مشترک با سازمانها و دانشگاههاى بين المللى

-  اعلام برنامة کنفرانس‌ها، سمينارهاى علمى و آموزشى خارج از کشور و نيز اجلاسيه‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى و هماهنگى براى شرکت کارشناسان مربوطه.

-  اخذ گزارش و نتايج سفر کارشناسان و يا هيأت اعزامى به خارج از کشور و انعکاس آن به واحدهاى مربوطه.

-  تنظيم برنامة ملاقات با مقامات و کارشناسان خارجى در چارچوب طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌هاى همکارى‌هاى فى‌مابين.

-  همراهى ميهمانان خارجى و ترجمه و ويرايش مکاتبات و متون تخصصى مورد نياز مقامات سازمان

-  بررسى و اظهار نظر در مورد پيشنهادها و مسائل مربوط به همکاريهاى  علمى و فنى که از طرف موسسات خارجى دريافت مى گردد و انجام اقدامات لازم جهت شرکت کارشناسان سازمان ها در مجامع بين المللى

-  پيشنهاد مربوط به پيگيرى کمى و کيفى امور محوله به کارشناسان خارجى و نظارت بر حسن انجام قراردادهاى بين المللى