IGCP

برنامه بين المللى علوم زمين (IGCP) ، شناخته شده با نام برنامه بين المللى علوم زمين مرتبط، يک تلاش براى اتصال يونسکو (سازمان آموزش ، علوم و فرهنگ سازمان ملل متحد) و IUGS  (اتحاديه بين المللى علوم زمين) مى باشد .

IGCP يک سرمايه گذارى مشارکتى ما بين يونسکو و اتحاديه بين المللى علوم زمين IUGS است و موجب تهييج مطالعات تطبيقى در زمينه علوم زمين از سال 1972 شده است.

پس از سه دهه عملکرد موفق، برنامه بين المللى علوم زمين مرتبط با  (IGCP) تحت عنوان برنامه بين­المللى علوم زمين به کار خود ادامه داد. تا به امروز، نتايج تحقيقاتش را با تعداد حدود 400 پروژه در اختيار شمار عظيمى از دانشمندان سراسر جهان قرار داده است.

IGCP چندين هزار دانشمند از حدود 150 کشور جهان را به يک خط مشى چند رشته اى به منظور مبادله‌ى دانش و اصول معضلات علوم زمين حائز اهميت جهان مجهز کرده است. توجه خاصى به پروژه هاى مرتبط به محيط زيست امن تر،ارتباط بين عوامل طبيعى زمين شناسى و مشکلات سلامتى، گونه هاى متفاوت، تغييرات آب و هوا،  استخراج مواد معدنى ومنابع آبهاى زير زمينى معطوف شده است .

IGCP پروژه هاى مشارکتى را با تاکيد ويژه‌اى بر فوائد مشروط براى جامعه، ايجاد قابليت ، پيشرفت علم ما بين ملت هاى توسعه يافته و  ملل در حال توسعه ارتقاء داده است.

IGCP در حال تحول و تکامل از يک برنامه با مرکزيت علوم بنيادى به برنامه اى با تمرکز بر علوم زمين کاربردى است که شامل فرو نشانى و کاهش خطرهاى زمينى از قبيل زلزله ،ريزش کوه و فوران آتشفشان مى شود .

IGCP در طبيعت، ميان رشته اى تر شده است و به صورت بسيار فعالانه با جداسازى علوم آبى به منظور نيرومند سازى رئوس ارجح يونسکو در علوم طبيعى همکارى مى کند .

پروژه هاى جديد تاکيد ويژه اى را بر دست يافتن به وراى انجمن علوم زمين ، به تصميم گيرندگان،برنامه ريزان حکومتى و سياست گزاران اعمال مى کنند .

تحقيقات پذيرفته شده علوم زمين در پشتيبانى علمى برنامه  ريزى توسعه پايدار اجتماعى و اقتصادى مشارکت مى کند .

 

اهداف IGCP براى مقاصد وسيع عبارتند از :

• بهبود بخشيدن شناخت ما از فاکتورهاى علوم زمين تاثيرگذار در محيط زيست جهانى به منظور بهبود بخشيدن شرايط زندگى بشر

• توسعه روشهاى موثر بيشتر به منظور يافتن و استخراج پايدار منابع طبيعى ، مواد معدنى ، آبهاى زير زمينى و انرژى

• افزايش شناخت بر پروسه هاى زمين شناسى و مفهوم اهميت جهانى ، با تاکيد بر مسائل اجتماعى مرتبط

• بهبود استانداردها ، تکنيکهاى انجام تحقيقات زمين شناسى از جمله انتقال دانش زمين شناسى و ژئوتکنولوژيکى بين کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه

سياست هاى عملياتى:

            اهداف IGCP در خلال پروژه هاى انفرادى ارائه مى شود. تعداد پروژه هاى ارائه شده در هرسال به عوامل زير بستگى دارد:

1) اولويت بندى هاى جارى يونسکو و IUGS   2) بودجه هاى ارائه شده و پيشرفت ها و موفقيت هاى پروژه هاى موجود  3) کيفيت شايستگى طرح هاى اخير.

            موفقيت طرح هاى انفرادى نتيجه اى از تخصص رهبران پروژه ها، جديت، حمايت و مشارکت زمين شناسان سراسر جهان مى باشد. پروژه ها عموماً براساس فعاليت هاى موجود در کشورهاى شرکت کننده، جذب يک بودجه اضافى را از ادارات دولتى و غيره در پى دارد.

            طراحان پروژه ها موظفند: ارتباطات اجتماعى مربوط به کارشان را تشخيص دهند، برچالش هاى ايجاد ظرفيت نظارت داشته باشند و برتعليم و تربيت زير گروهها اعم از جوانان، زنان و اقليت هاى بومى مبادرت ورزند.

            تداوم: پروژه هاى IGCP بيش از 5 سال مورد آزمايش قرار نمى گيرند.

پس از سال دوم، پروژه هاى انفرادى به طور ساليانه مورد بازبينى قرار مى گيرند که اين بازبينى، در صورت عملکرد ضعيف پروژه ها، حتى ممکن است که به محدوديت پروژه منجر شود.

            پشتيبانى اقتصادى: تخمين زدن بودجه ساليانه جهت پشتيبانى اقتصادى از پروژه ها به کيفيت آنها بستگى دارد. در مورد پروژه هايى که از پيش، روى آنها سرمايه گذارى شده است، تخصيص بودجه به نحوه عملکرد در سال گذشته  بستگى دارد.

            پشتيبانى اقتصادى يونسکو و IUGS از پروژه هاى IGCP موارد زير را تحت پوشش قرار مى دهد:

ü       هزينه هاى سازماندهى و مديريت تحقيقات(که اين شامل خود تحقيقات نمى شود.)

ü       نشست ها و کارگاههاى آموزشى مرتبط با پروژه ها

و نيز کمک به تسهيل حضور و مشارکت دانشمندان از کشورهاى در حال توسعه

            ارزيابى: انتظار مى رود که پروژه هاى IGCP بتواند با موفقيت معيارهاى ذيل را تحت پوشش قرار دهد.

ü       تمرکز بر علوم درجه بالا (از نظر کيفيتى) مربوط به اهداف علمى IGCP

ü       توجه به نياز به اعتبار بين المللى و ارتباطات اجتماعى

ü       تاکيد بر همکارى هاى چند رشته اى

ü       تأسيس وپايه گذارى مشارکت هاى بين المللى که شامل مشارکت دانشمندان از کشورهاى در حال توسعه مى باشد.

ü       نشان دادن پتانسيل براى منافع بلندمدت و کوتاه مدت علوم زمين و يا اجتماعى

ü       تاييد آشکار پشتيبانى هاى يونسکو، IUGS و IGCP  

ü    نمايان سازى نتايج علوم زمين در سطح جهان- براى مثال با انتشار نتايج علمى دررسانه ها و ژورنالهاى شناخته شده بين المللى يونسکو و IUGS بطور مشترک اعضاى هيأت علمى IGCP را مشخص مى کنند.

موضوعات ويژه و مورد توجه :IGCP

ارتباط علوم زمين با چرخه آب:

کاهش خطرات احتمالى

منابع زمينى: مايه تداوم جوامع ما

اعماق زمين: چگونگى تأثير آن بر کنترل محيط زيست ما

            تغييرات جهان و تکامل زندگى:

تجربيات پروژه هاى موفق:

            تجربه نشان داده است که پروژه هاى موفق IGCP داراى مشخصه هاى زير هستند.

ü       مشخص ساختن مشکلاتى خاص و تمرکز به آنها

ü       شناخت به موقع مشکلاتى که ايده هاى جديد، تکنيک هاى جديد و نتايج و مدارک تازه يافت شده را دربر دارند.

ü       فراهم ساختن وسيله اى جهت هماهنگ سازى مطالعات صحرايى، آزمايشگاهى و نظرى

ü       فراهم ساختن زمينه اى جهت مطالعات آتى و نيز جهت آموزش و تعليم و تربيت

ü    فراهم ساختن يک رهبرى با کيفيت و قابل توجه در سطح بين المللى، رهبرانى که با اراده، مؤثر، فعال، نوآور و کاملاً مايل به شرکت در فعاليت هاى مشارکتى و گروهى مى باشند.

ü       تشخيص و کامل ساختن جنبه هاى کاربردى و پايه پروژه

ü       انتشار به موقع نتايج در نشست هاى بين المللى و نشريه ها.

ü       مطرح شدن توسط رهبرى بين المللى و مشارکت اعضاء، به ويژه

ü       + پروژه هايى که شامل افرادى از کشورهاى در حال توسعه مى باشد.

ü       تأسيس وب سايتى که مطابق روز است و به صفحه اصلى IGCP متصل است.