سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION

این سازمان در سال1985 و با هدف افزایش و ارتقای سطح توسعه اقتصادی توسط 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه فعالیت خود را آغاز نمود. پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1992، 7 عضو دیگر که بیشتر آنها از جمهوریهای استقلال یافته بودند همراه با افغانستان به این پیمان پیوستند.

نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی منطقه اکوحاکی از آن بود که این منطقه علیرغم وجود منابع عظیم (انسانی، معدنی، زیرزمینی، مساحت و....) از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردارنبوده و بررسیها نشان داد که علت آن نیز چیزی جز ضعف زیرساختهای موجود و/ یا عدم وجود زیرساختهای مناسب جهت استفاده بهینه از این منابع و نیل به توسعه اقتصادی مورد نظر در کشورهای عضو اکونبوده است.

در سومین نشست کارشناسان معدنی کشورهای عضواکو در اسلام آباد پاکستان، سازمان زمین شناسی ایران پاسخی مناسب برای این سوال ارائه نمود. این سازمان پیشنهاد داد با تاسیس پایگاه داده های علوم زمین اکو میتوان از داده های علوم زمین به عنوان طعمه ای مناسب جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و متعاقبا خارجی استفاده نمود. پس از تصویب این پیشنهاد، کارشناسان سازمان برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده این پایگاه، راه اندازی پایگاه داده های علوم زمین اکو را درقالب یک پروژه چند مرحله ای آغاز نمودند.

1- فعالیتهای انجام شده

1-1- ایجاد دبیرخانه پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو اکو

الف) آماده سازی مکان مناسب جهت افتتاح دبیرخانه

ب) تجهیز دبیرخانه (امکانات سخت افزاری و نرم افزاری)

ج) تشکیل تیم کارشناسی

1-2- جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش ها و نقشه ها

در اولین گام تیم کارشناسی اقدام به جمع آوری اطلاعات علوم زمین مربوط به ده کشور از طریق منابع اینترنتی موجود (سایتهای مختلف ارائه کننده اطلاعات مربوط به کشورها)  و سپس ساماندهی این اطلاعات در چهار درگاه جغرافیا، زمین شناسی، مخاطرات طبیعی، ذخایر و منابع نمودند؛ بدین ترتیب بیشترین حجم اطلاعات در کمترین گروه دسته بندی و متمرکزگردید.

در این مرحله بیش از 1500 گیگابایت اطلاعات خام تهیه و مورد پردازش قرار گرفت که حجم بسیار زیادی از اطلاعات مفید از دل آنها استخراج گردید وسپس این اطلاعات بصورت گزارشهای پیش امکان سنجی مربوط به هر کشور و همچنین نقشه های مختلف شامل نقشه های زمین شناسی، نقاط لرزه ای، توپوگرافی، ناحیه ای (بر پایه اطلاعات ماهواره ای)، نقاط معدنی و خاک چاپ گردیدند.

1-3- برگزاری اولین اجلاس روئسای سازمانهای زمین شناسی کشورهای عضو اکو

اولین  اجلاس روئسای سازمانهای زمین شناسی کشورهای عضو اکو از تاریخ 30 الی31 می سال 2007 در تهران برگزارگردید. در این نشست نمایندگانی از کشورهای افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه حضور داشتند.

1-4- طراحی و اجرای وب سایت آزمایشی پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو اکو

با توجه به پراکنده بودن اطلاعات علوم زمین مربوطه و عدم تمرکز آنها، با طراحی یک وب سایت که امکانات خاصی را برای نمایش تمامی اطلاعات در اختیار داشته باشد، این اطلاعات بصورت مجتمع و از یک درگاه در اختیار عموم قرار گرفت که این مرحله دومین گام اساسی در راستای پیشبرد این پروژه بود. این وب سایت به آدرس اینترنتی http://www.ecogeodb.com به گونه ای طراحی گردید که اطلاعات موجود در آن به آسانترین و بهترین روش ممکن دراختیارکاربران قرارگیرد.

با توجه به بررسیهای کارشناسی انجام شده برای فاز اول پروژه، 6 بانک اطلاعاتی یکسان سازی      نقشه های زمین شناسی (با مقیاس 1:1000000)، جغرافیا، زمین لرزه، فهرستگان، اطلاعات          مواد معدنی و اطلاعات شناسنامه ای کانسارها و معادن و همچنین آزمایشگاه های علوم زمین جهت طراحی و اجرا انتخاب شدند.

1-5- برگزاری اولین دوره آموزشی بانکهای اطلاعاتی پایگاه داده های علوم زمین اکو

پس از طراحی بانک های اطلاعاتی مورد نظر و به منظور تکمیل فاز اول اجرای پروژه، برنامه آموزشی برای کارشناسان کشورهای عضو در تاریخ 27 بهمن 1386 مطابق با 16 فوریه 2008 و به مدت 21 روز برای 22 بانک اطلاعاتی اجرا گردید. در این برنامه آموزشی علاوه بر توضیح و تشریح مبانی و لزوم ایجاد بانکهای اطلاعاتی مختلف مربوط به علوم زمین، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای هر بانک، فرمهای استانداردی نیز در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا در موعد مقرر، اطلاعات جمع آوری شده توسط آنها به پایگاه داده منتقل و از طریق وب سایت www.ecogeodb.com  در اختیار عموم قرار گیرد.

اهداف این دوره آموزشی عبارت بودند از آشناسازی کارشناسان کشورهای عضو با:

1- کلیات و مفاهیم بانکهای اطلاعاتی

2- لزوم ایجاد و راه اندازی بانکهای اطلاعاتی

3- نحوه گردآوری اطلاعات مربوط به هر بانک پس از مراجعت به کشورهای خود

درمجموع هدف از برگزاری این دوره آموزشی انتقال تکنولوژی پایگاه داده بوده است.

این دوره آموزشی با حضور نمایندگانی از کشورهای افغانستان(1نفر)، ترکیه (2 نفر)، آذربایجان(1 نفر)، تاجیکستان(2 نفر)، پاکستان(2 نفر) و ترکمنستان(2 نفر)، در محل مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران واقع در کرج و در سایت پایگاه داده های علوم زمین اکو برگزار گردید.

2- فعالیتهای در حال انجام

2-1- طراحی بانکهای اطلاعاتی

2-2- طراحی و اجرای وب سایت اصلی پایگاه داده های علوم زمین اکو

2-3- تهیه گزارشهای امکان سنجی کشورهای عضو

3- برنامه های آینده

3-1- برگزاری دومین اجلاس روسای سازمانهای زمین شناسی کشورهای عضو

3-2- برگزاری دوره آموزشی تخصصی بانکهای اطلاعاتی مواد معدنی و آزمایشگاه های علوم زمین به مدت 10 روز (هر بانک 5 روز)

3-3- برگزاری دوره آموزشی جهت آشنایی با وب سایت و نحوه ورود اطلاعات به آن به مدت 5 روز