هند

يادداشت تفاهم همکارى ميان سازمان زمين شناسى ايران و هند پيرو نشست کميسيون مشترک دو کشور در تاريخ 22/9/82 منعقد گرديد. بر طبق اين تفاهم نامه سازمان زمين شناسى ايران علاقه مندى خود را به همکارى متقابل در زمينه هاى مختلف علوم زمين شناسى به ويژه زمين شناسى دريا و محيط زيست،اکتشافات کانى ها بويژه طلا و عنصر کمياب و نيز فرآورى اوره معدنى توسط روشهاى شيميايى و بيوشيميايى به طرف هندى نشان داد.

سازمان در ارتباط با زمين شناسى دريايى با موسسه مطالعات اقيانوس شناسى هند در حال همکارى است.