گزارش برگزارى

 کارگاه آموزشى 3 روزه مدلسازى عددى در زمين شناسى ساختمانى با همکارى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و دانشگاه ETH-Zurich، سوئيس  

در ادامه همکاريهاى مشترک سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و دانشگاه ETH-Zurich، سوئيس، يک کارگاه آموزشى با موضوع مدل‌سازى عددى در زمين‌شناسى ساختمانى (Numerical Modeling in Structural Geology)  توسط پروفسور ژان پير بورگ (Jean Pierre Burg) و دکتر استفان مارکوس اشمالهولس (Stefan Markus Schmalholz)  از دپارتمان زمين‌شناسى دانشگاه ETH زوريخ کشور سوئيس به مدت سه روز از تاريخ  اول تا سوم شهريور در محل سازمان  زمين‌شناسى کشور برگزار گرديد. در اين کارگاه دانشجويان،‌ متخصصان و علاقه‌مندان مختلفى از سازمان زمين شناسى، دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه آزاد اسلامى،  موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، مديريت اکتشاف شرکت نفت، وزارت نيرو و ساير موسسات خصوصى شرکت داشتند.

 برنامه آموزشى ارائه شده به تفکيک روز

رديف

موضوع آموزشى

کاربردها

تاريخ

1

- مقدمه اى بر مفهوم استرس شامل تعريف استرس، دايره مور (اصول استرس)، گسلش (معيارهاى شکستگى)

- توليد دايره مور دو بعدى و سه بعدى (با استفاده از نرم افزار Mathlab يا Excel)

 ترسيم بيضى تنش و محاسبه تنشهاى نرمال و برشى و تاثير فشار آب منفذى

ترسيم پوش موهر-کولومب

 

اول شهريور

2

- روانه‌شناختى (رئولوژى) سنگها و انواع رفتار و دگرريختى سنگها شامل رفتار ترد، نرم، کشسان، گرانروى خميرى و ترکيب اين رفتارها. بررسى قانون بيرلى، رفتار آن در برابر تنش(نيمرخ مقاومت سنگ کره)، کاربرد مدلسازى آنالوگ

- ترسيم انواع نيمرخ مقاومت سنگ کره

 

دوم شهريور

3

- بررسى انواع ساختارهاى نرم (Ductile)، بررسى چين ها و بودين‌ها، طول موج غالب چين‌ها و بررسى دياپيريسم

- مدلسازى چين‌خوردگى و شناسايى طول موج غالب چين‌ها، مدلسازى حرکت دياپيرها

 

 

سوم شهريور

   در اين کارگاه مباحث نظرى موردبحث ابتدا در قالب فايل هاى نرم افزار پاورپوينت به شرکت کنندگان آموزش داده شد و سپس موارد کاربردى آن توسط نرم افزار Mathlab به صورت عملى به آنها تدريس گرديد.

در مجموع با توجه به نظر سنجى‌هاى انجام شده ،  اين دوره فشرده با استقبال بسيار خوب از طرف شرکت کنندگان روبرو گرديد و برگزار‌کنندگان آن از دانشگاه ETH نيز از پيشرفت شرکت‌کنندگان کارگاه بسيار راضى بودند. اين دوره علاوه بر به روزرسانى اطلاعات کارشناسان در زمينه زمين‌شناسى ساختمانى، آنها را با نرم‌افزار جامع و مفيد Mathlab  و انواع مدلسازيهاى عددى موردنياز در اين رشته آشنا گردانيد. شايد بتوان به جرات گفت که در طول چند دهه گذشته اين دوره از موفق‌ترين کارگاههاى آموزشى بوده که از سوى اساتيد خارجى در سازمان زمين‌شناسى برگزار گرديده است.