قاره‌ی اقيانوسيه دعوت می‌کند.
سی و چهارمين کنگره بين المللى زمين شناسى (IGC) يا استراليا 2012 در بريسبين، کوينزلند، دو تا دهم آگست 2012 برگزار خواهد شد. IGC داراى شهرت و قدمتى ديرينه است که به سال 1878 برمى‌گردد و عموما هرچهار سال يکبار برگزار مى‌گردد. کل افراد مشغول در حوزه‌ى زمين شناسى از سراسر دنيا، صنعت‌ها، دولت‌ها و جوامع مختلف به نحو قابل توجهى علاقمند به اين رويداد هستند. اسپانسر علمى IGC ، اتحاديه بين المللى علوم زمينIUGS  مى‌باشد.
 
کنسول استراليايى زمين‌شناسیAGG  با قرارداد با IUGS ، هيئت نماينده‌ی اصلى متشکل از هشت اجتماع مربوط به زمين‌شناسى در استراليا، برنامه 34IGC را تعهد کرده اند. زمين‌شناسى استراليت GA براِ برگزاری اين رويداد Australia 2012 همکاری فراوانی در قالب حمايت‌هاى مالى انجام می‌دهد.