به مناسبت World Science Day for Peace and Development، نمايشگاه عکسى با موضوع "اخترشناسى" از 8 تا 11 نوامبر در کميسيون ملى يونسکو برگزار خواهد شد.
گفتنى است پوستر هاى اين نمايشگاه،  با سال جهانى اخترشناسى که در دسامبر به پايان ميرسد، هماهنگى دارند.
عکسهاى نمايشگاه مذکور حاصل همکارى پروژه star peace و جامعه اخترشناسان ايران است.
مکان: کميسيون ملى يونسکو
بلوار ميرداماد، خيابان شهيد حصارى، خيابان يکم، شماره 15
زمان: 8 الى 11 نوامبر 2009 (17 تا 20 آبان 1388)
ساعت 15 تا 18