کنفرانس بين‌المللی آب‌خوان‌های با مرز تدريجی، يونسکو : چالش‌ها و مسيرهای جديد (ISARM2010)
 
به اطلاع می‌رساند که کنفرانس بين‌المللى UNESCO-IHP ISARM2010 ،‌ گردآورى مشترک IAH و UNEP ، از ششم تا هشتم دسامبر 2010، در مقر يونسکو، پاريس برگزار خواهد شد.
اين رويداد مقارن با خاتمه‌ی اولين فاز پروژه‌ی UNESCO-IHP ISARM  2008 – 2009  و شروع دومين فاز مى‌باشد. اين کنفرانس، فرصت ارائه‌ی وضعيت دارايى آب‌خوان‌های با مرز تدريجى را تحت برنامه IHP-VI سال 2000 تا 2007، فراهم مى‌کند.
همچنين هيئت منصفه‌ای با مقام ارشد ، درمورد اساسنامه مجمع عمومى سازمان ملل (A/RES/63/124) ، "قانون آب‌خوان‌های با مرز تدريجی" سخنرانی خواهند کرد و نيز مراحل پذيرش و سازگاری با اين سياست‌ها و نحوه‌ی اجرايى و عملی نمودن اقدامات را نيز شرح خواهند داد.
برای دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص ثبت نام به موقع و ارائه‌ی خلاصه مقاله به آدرس اينترنتی زير مراجعه نماييد.