نمايشگاه POLAR EXPO

زمان: 8 تا 12 ژوئن 2010

مکان: اسلو، نروژ

 

نمايشگاه POLAR EXPO از تمامى صنايع و تجارت‌ها ، همچنين سازمان‌هاى دولتى و بخش خصوصى مربوطه دعوت مى‌نمايد تا در اين نمايشگاه شرکت نمايند.

اين ننمايشگاه متقارن با IPY-OSC 2010 برگزار مى‌گردد. پيش بينى مى‌شود قريب به 3000 در اين رويداد حصور بهم رسانند.

اطلاعات بيشتر و در يافت بروشور