اداره دبيرخانه IUGS از يکم ژانويه 2010 ، از سازمان زمين‌شناسى نروژه منتقل خواهد شد به سازمان زمين شناسى ايالات متحده، جزئيات تماس با اداره‌ی جديد بدين شرح خواهد بود:

آدرس پستی:

 IUGS Secretariat, MS-917, US Geological Survey; 12201 Sunrise Valley Drive; Reston VA 20192, USA

آدرس ايميل:

IUGS@usgs.gov

دبيرخانه جديد IUGS از وزارت بازرگانى و صنايع نروژ بخاطر حمايت مالى از دبيرخانه دائمى IUGS به ميزبانى سازمان زمين‌شناسى نروژ از سال 1989، کمال تشکر را دارد.