اين کارگروه با موضوع "Communicating Environmental Geoscience" (CEG) از کويسيون IUGS بنام "Geoscience for Environmental Management" (IUGS-GEM) در حال تحقيق از زمين شناسان زيست محيطى درباره نگرش آنان و تجاربشان از مخابره نتايج خويش به جامعه، سياست‌گذاران و سايرين است. هدف اين بررسى، تعيين نگرش‌هاى زمين‌شناسان زيست محيط  در مواجهه با ارتباطات و تماس عمومى، بعنوان تقديرى از برداشت‌هاى مشابه انجام شده توسط عموم دانشمندان است. تحقيقات گذشته بصورت کشورى-ويژه بوده‌اند، لذا هدف اين است که اين تحقيق را از نظر وسعت تا جاى ممکن بين‌المللی نماييم. اميدوايم نتايج آن‌را در قالب يک مقاله منتشر کنيم. ما معتقديم که نتايج مورد علاقه‌ى بسيارى از زمين‌شناسان زيست محيطی خواهد بود.
39 سوال وجود دارد که اغلبشان نيازمند پاسخ کوتاه است. ولى امکان پاسخ بسيط‌تر نيز وجود دارد. تکميل اين تحقيق حدود 20 تا 30 دقيقه وقت مى‌برد.
برای پاسخ به آن به انگليسى به اين آدرسو به اسپانيايى به اين آدرس مراجعه نماييد.