سى و چهارمين کنگره بين المللى زمين شناسى IGC در استراليا

کمتر از 20 ماه به سى و چهارمين کنگره بين المللى زمين شناسى IGC در بريزبين استراليا، دوم تا دهم آگست 2010 (http://www.34igc.org) مانده است. بولتن الکترونيکى شماره 35 شامل دعوتنامه‌اى براى شرکت در 34IGC بوده و اين رويداد را ترويج مى‌نمايد. براى همکارى با کميته برنامه ريزى و نيز درج نام خود در ليست آگهى‌هاى بعدى، اگر برنامه‌ داريد شرکت کنيد، يا در فکر شرکت هستيد، يا برنامه داريد مقاله ارائه دهيد،  يا مى‌خواهيد جلسه‌اى پيشنهاد دهيد، يا مى خواهيد در نمايشگاه کنگره حضور يابيد يا اسپانسر باشيد، از شما دعوت مى‌شود هم اکنون تمايل خودتان را در آدرس http://www.34igc.org/expression-of-interest.html در بخش ثبت نام به ثبت برسانيد. اگر زودتر ثبت نام کنيد، اطلاعات جزء اولين کسانى خواهد بود که از طريق IGC اوايل 2011 به ديگران پيشنهاد مى‌شود. ثبت نام‌هايى که در صد روز نخست شروع ثبت نام صورت پذيرد در رقابت براى بردن بليط مجانى (کلاس اقتصادى) به استراليا شرکت خواهندکرد. همچنين براى بازبينى از انواع و اقسام تورهاى علمى و بازديدهاى صحرايى در استراليا، نيوزلند، مالزی و غيره به وبسايت ، بخش "تورهای تکنيکى" سر بزنيد. http://www.34igc.org