همايشها و نمايشگاههاى بين المللى در اسفند 89

وفروردين 1390

 

1.نمايشگاه بين المللى ابزار آلات برش و فرم دهى فلزات، انواع پلاستيک و مواد ترکيبى- فرانسه- ليون- 14 تا17 اسفند

2.همايش و نمايشگاه بين المللى بازرگانى تبادل و سرمايه گزارى در بخش معدن- کانادا –تورنتو- 15 تا 18اسفند

3.نمايشگاه بين المللى سنگهاى طبيعى – چين - زيامن-  15تا 18 اسفند

4.نمايشگاه بين المللى صنايع فلزکارى- چين- کينگ دائو - 24 تا 26 اسفند

5.نمايشگاه بين المللى ماشين آلات و تجهيزات ساختمانى- ايتاليا - بولزانو -26تا 29 اسفند

6.نمايشگاه بين المللى انواع سراميک- چين- گوانگ ژو -27 اسفند89تا 1فروردين90

7. کنگره جهانى معدن کاوى و سرمايه گذارى در معادن-  هنگ کنگ - 2تا 4 فروردين

8.نمايشگاه بين المللى سنگهاى مر مر، گرانيت و انواع سنگهاى زينتى- برزيل- سائو پائولو - 2 تا 5 فروردين

9.نمايشگاه بين المللى سنگ مرمر،سنگهاى طبيعتى و فن آوريهاى مربوطه- ترکيه - ازمير- 3تا 6 فروردين

10.نمايشگاه بين المللى مهندسى ابزار دقيق،ابزار آلات ماشينى و فن آورى فلز کارى- سنگاپور -3 تا 6 فروردين

11.نمايشگاه بين المللى مواد معدنى ، فسيل ، سنگهاى قيمتى و جواهرات-جمهورى چک-برتو-6 تا 7 فروردين

12.نمايشگاه بين المللى صنايع توليد سراميک- چين - گوانگ ژو -9تا 12 فروردين

13.نمايشگاه ماشين آلات ساخت و توليد فراورى فلزات ، جوشکارى و صنايع جانبى در خاورميانه- ترکيه - ديار باکر -10تا 14 فروردين