همايش بين المللى ساليانه و نمايشگاه تجارى  انجمن اکتشاف گران و توسعه دهندگان معدن کانادا  از روز يکشنبه 15 تا چهارشنبه 18 اسفند 1389 در تورنتو کانادا برگزار مى شود. اين همايش رخداد مهمى در عرصه اکتشافات معدنى است  که فرصت مناسبى براى آشنايى با سرمايه گزاران و افراد فعال در صنعت معدن  و آشنايى با پيشرفتهاى جديد در اين صنعت است.  اخرين نتايج عملکرد بيش از 60 سازمان زمين شناسى کشورى ، ايالتى و استانى در اين نمايشگاه منعکس خواهد شد. همچنين اين نمايشگاه فرصت مناسبى براى ديدار با مسئولان دولتى کشورهاست. براى دريافت اطلاعات از چگونگى نحوه ثبت نام در اين همايش مى توانيدمراجعه فرماييدبه          


             w
ww.pdac.caوبسايت: