يازدهمين همايش دوسالانه انجمن زمين شناسى کاربردى در ذخاير معدنى در شيلى از 26 الى 29 سپتامبر 2011 برگزار خواهد شد. اين اولين بار است که اين سمينار در ارتباط با قاره امريکا جنوبى برگزار مى شود.از تمامى متخصصان و فارغ اتحصيلان دعوت مى شود تا در اين گردهمايى شرکت کنند. در صورت علاقه مندى به شرکت ميتوانيد به وبسايت زير مراجعه کنيد:

www.sga2011.ucn.cl