همايش سنجش از دور و خطرات طبيعى و تغييرات محيطى در روزهاى 28 و29 جولاى 2011 در سنگاپور بر گزار خواهد شد. اين همايش توسط مرکز دور سنجى دانشگاه ملى سنگاپور ، آز مايشگاه گدازه هاى آتشفشانى و گروه فعال ذر زمينه رودخانه هاى بزرگ و تغييرات آب و هوايى ترتيب داده شده است. در اين همايش دور سنجى کاربردى در مطالعات خطرات زمين شناسى در سنگاپور، فيليپين، اندونزى و فرانسه مورد بررسى قرار گرفته است. اين همايش طراحى شده تا به بررسى تاثيرات خطرات طبيعى بر آتشفشانها، زمين لرزه ها، تسونامى و سيلهاى عظيم در  دو حوضه آسياى جنوبى و اقيانوس آرام بپردازد. اين گردهمايى فضاى مناسبى براى تبادل آرا ميان محققانى است که هم اکنون در اين زمينه فعالند. شما تا اول مارچ امسال فرصت داريد که مقالات خود را در اين همايش شرکت دهيد. لطفا" براى کسب اطلاعات بيشتر به وبسايت زير مراجعه کنيد.

 

www.geomorph.org/main.html