چهارمين گردهمايى جهانى زمين شناسى و لرزه شناسى در روزهاى 23 و24 فوريه 2011 توسط دانشگاه کمبريج بر گزار خواهد شد. اين گردهمايى، همايش شناخته شده اى در سراسر جهان است که هدف آن آشنا کردن شرکت کنندگان با آخرين پيشرفتهاى زمين شناسى و لرزه شناسى و تاثيرات آن بر کنش مابين علوم زمين شناسى مهندسى محيط زيست ، مهندسى عمران و علوم کاربردى است. اين همايشها  بصورت موفقيت اميزى از سال 2007 برگزار شده است و نتيجه آن تا کنون انتشار مقالات بين المللى متعدد در زمينه زمين شناسى است. هدف چهارمين دوره اين گردهمايى جذب محققان جوان است.