جايزه AEGS 2000 PERCIVAL ALLEN MEDAL به ادوردو دى مولدر تعلق گرفت

اين جايزه هر دوسال يکبار بخاطر دستاوردهاى ارزنده‌ در زمينه روابط بين المللى علوم زمين به زمين شناس ارائه مى‌شود. اين جايزه در سال جارى به اد دى مولدر، مدير اجرايى IYPE و رييس اسبق IUGS ، بسبب زمين شناس برجسته اروپايى که توسط IYPE به ترويج علوم زمين پرداخت، اهدا شد. خبر اين جايزه در شانزدهمين اجلاس انجمن جامعه زمين شناسان اروپايى (9 تا 13 جولاى 2009) در رومانى منتشر شد.