• انتشارات Springer منتشر کرده است: Geoheritage

اين مجله جزئيات کليه‌ى ابعاد ميراث زمين‌شناسى (درمحل و قابل حمل) را پوشش مى‌دهد و به بررسى نحوه ى حفاظت از اين مکان‌ها و اشياء، محافظت و مديريت عملى اين ميراث و نيز تفسير علمى، آموزش و توريستى آن‌ها مى‌پردازد. دانلود مجله