هجدهمين همايش بين المللى برنامه ريزى معدنى و انتخاب تجهيزات ، 16-19 نوامبر 2009 ، کانادا

هجدهمين همايش بين المللى برنامه ريزى معدنى و انتخاب تجهيزات ، 16-19 نوامبر 2009 در بانف،‌آلبرتا، کانادا برگزار خواهد شد.

محورهاى موضوعى اين همايش:

-          مطالعات امکانپذيرى اقتصادى و فنى،تخمين ذخيره،مطالعات توسعه معدنى

-          طراحى و برنامه ريزى ظاهر و زيرزمين معادن

-          مهندسى حفارى ، انفجار، تونل سازى و خاکبردارى

-          انتخاب تجهيزات معدنى، خودکارسازى و تکنولوژى اطلاعات

-          مديريت نگهدارى و توليد معادن و سيستم هاى معدنى

-          معدنکارى: سلامت، امنيت و محيط زيست

-          کاربرد مکانيک خاک و ژئوتکنيک

براى اطلاعات بيشتر به به آدرس زير مراجعه کنيد:

http://www.mpes-cami-swemp.com/