سومين کنفرانس و نمايشگاه نفت و مواد نفتى " علوم زمين ابتکارى براى مديريت بهينه منابع نفتى" – 27-29 ژانويه 2010 – خارطوم- سودان

سومين کنفرانس و نمايشگاه نفت و مواد نفتى " علوم زمين ابتکارى براى مديريت بهينه منابع نفتى " ، 27 تا 29 ژانويه 2010 در خارطوم سودان برگزار خواهد شد.

اين کنفرانس شامل ارائه شفاهى ، ارائه پوستر و سفر صحرايى زمين شناسى است. مهلت ارائه خلاصه مقالات تا 30 سپتامبر 2009 به آدرس زير مى باشد: info@sapeg.org

براى کسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد: http://www.sapeg.org/