د راستاى پيروى بيانيه سازمان ملل درباره سه سالانه 2007-2009 سال جهانى سياره زمين IYPE ،‌شبکه ارتباطى دانشمندان جوان علوم زمين، تحت حمايت يونسکو،‌ درحال سازماندهى اولين کنگره جهانى با تمرکز بر دانشمندان جوان (زير 35 سال) علوم زمين و متخصصان علوم زمين‌شناسى مى باشد.

اين کنگره يکى از پروژه‌هاى مادر IYPE بوده و از 25 تا 28 اکتبر در چين برگزار خواهد شد. هدف از اين کنگره ، ارتباط دهى دانشمندان جوان علوم زمين، رهبران سياسى جوان، نمايندگان سازمان‌ها و انجمن‌هاى سراسر دنيا بمنظور ايجاد شيوه‌هاى نوين در راستاى توسعه بلند مدت و استقرار سيستم هاى کره زمين ، همچنين ايجاد پل ارتباطى بلند مدت مابين جامعه علمى و تصميم‌گيرندگان آتى مى‌باشد.

اطلاعات بيشتر: http://www.yescongress2009.org/RoundtableDetails/Roundtables.html