سمينار يک روزه کواترنری ايران

 

بدین وسیله به اطلاع عموم علاقه مندان می رساند که " سمينار يک روزه دستاوردهای کواترنری ايران و برگزارى کارگاه آموزشى بين المللى کواترنرى  با حضور ریاست انجمن بین المللی تحقیقات کواترنری دنیا جناب آقای پرفسور آلن چیواز (INQUA) و اعضای محترم انجمن کواترنری ایران" در مورخ 14- 19 شهریورماه 1389  و در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار خواهد گردید.

 

اهداف گردهمایی:

1-    فراهم ساختن زمینه های همکاری مشترک در زمینه مطالعات کواترنری

2-    بررسی تشکيل انجمن ملى کواترنرى ايران

3-    برگزاری یک دوره آموزشی 5 روزه در زمینه کواترنری

4-  استفاده از دانش و تجربیات جناب آقای پروفسور آلن چیواس در زمینه کواترنری برای برگزاری همایش های ملی کواترنری توسط سازمان زمین شناسی در آینده

5-    فراهم نمودن بستر تحقیقات علوم مرتبط با کواترنری

6-    ارتقاء سطح کمی و کیفی این علم در ایران

موضوعات علمی گردهمایی:

1-    اقليم و يخچال شناسى

2-    چینه شناسی و فسيل شناسى کواترنری

3-    زمين ريخت شناسى

4-    رسوب شناسى کواترنرى

5-    آتشفشان هاى کواترنرى

6-    زمين شناسى اقتصادى

7-    نئوتکتونیک

8-    کارست و غارهاى کواترنرى

8_ باستان شناسى کواترنرى

 

برگزار کنندگان گردهمایی:

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور_ روابط بین الملل

مرکز مطالعات کاربردي_گروه زمین شناسی کواترنری

بخش اجرایی:

برگزارى سمينار: مهندس سمیرا احمدی (مسئول گروه زمین شناسی کواترنری و دبیر انجمن کواترنری ایران)

quaternarygeology@gsi.ir

برگزارى کارگاه آموزشى: هانيه بخشايى (کارشناس روابط بین الملل سازمان زمین شناسی)

internationaltraining@gsi.ir

 

سایر اطلاعات مربوط به گردهمایی و نحوه شرکت در کارگاه آموزشی از طریق سایت www.gsi.ir  به اطلاع عموم خواهد رسید.

آدرس دبیرخانه سمينار: کرج- میدان استاندارد- خیابان شهید صمد نقدی- بلوار کامیونداران- روبروی پمپ گاز- مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

تلفن: 2-2821000-0261

فاکس: 2820260-0261

آدرس برگزارى کارگاه آموزشى: تهران-ميدان آزادى- بلوار معراج- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تلفن: 66070508-021

فاکس: 66070516-021