وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

اطلاعيه برگزارى

بازديد علمى اکتشاف زمين شناسى استان خراسان رضوى

 (ويژه دانشجويان)

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين شناسى و اکتشافى ، بازديد هاى علمى از گستره ايران زمين ويژه دانشجويان برگزار نمايد.

بازديد علمى اکتشاف زمين شناسى استان خراسان رضوى

رديف

ساعت حرکت

مبدا

مقصد

مــوضــوع

استاد

تاريخ پيشنهادى

1

8 صبح

مشهد

نيشابور

بازديد از پاره اى واحدهاى سنگى با ديرينه پالئوزوئيک در دره بوژان و واحدهاى سنگى با ديرينه سنوزوئيک در شمال نيشابور

مهندس روشن روان  دکتر طاهرى

18 ارديبهشت ماه

2

8 صبح

مشهد

فريمان

بازديد از گرانيت مشهد خواجه مراد و افيوليت مشهد و ناپيوستگى کپه داغ برروى آن در شمال فريمان - شاهان گرماب

مهندس روشن روان  دکتر طاهرى

19 ارديبهشت ماه

3

8 صبح

مشهد

سرخس

بازديد از تمامى سازندهاى حوضه کپه داغ در گردنه مزداوند

مهندس روشن روان  دکتر طاهرى

20 ارديبهشت ماه

 

شرايط لازم جهت شرکت در کارگاه:       

دارا بودن مدرک کارشناسى دریکی از رشته های مرتبط.

هزينه ثبت‌نام: 

هزينه ثبت نام براى شرکت در کارگاه آموزشى معادل مبلغ 000/400 ريال  ميباشد.

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز پنج شنبه 08/02/1390  

  • نحوه پرداخت هزينه ثبت نام: لطفا مبلغ مشخص شده براى شرکت در دوره را به حساب 0106789951009 بانک ملی سیبا به نام شرکت تعاونی کارکنان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واريز و اصل فيش واريزى را اسکن و به آدرس الکترونيکى intl.edu@gsi.ir ارسال نمائيد.

·         توجه: در صورت ثبت‌نام و پرداخت هزينه، اين سازمان هيچ گونه مسئوليتى در قبال انصراف احتمالى افراد شرکت کننده نداشته و هزينه دريافتى مسترد نخواهد گرديد.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-      ارسال کد ملى

2-      فیش واریزی هزینه ثبت نام در کارگاه

·         توجه 1: حد نصاب شرکت کنندگان: با توجه به محدوديت در ظرفيت پذيرش، اولويت با کسانى خواهد بود که زودتر ثبت نام کرده‌اند.

گواهى پايان دوره: بديهى است که در پايان دوره آموزشى ، گواهى معتبرى با امضاى استاد ارائه کننده کارگاه به شرکت کنندگان ارائه خواهد گرديد.

·       توجه2: دانشجویان پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که مایل به شرکت در کارگاه میباشند لازم است تا مجوز کتبی از معاونت و یا مدیریت مربوطه را به اداره بین الملل ارائه نموده و همچنین تقاضای شرکت در کارگاه را به آدرس ایمیل intl.edu@gsi.ir ارسال نمایند.

     .      توجه3: از کلیه کسانی که مایل به شرکت در کارگاه میباشند تقاضا میگردد تا جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه احتمالی در زمینه وارد نمودن مشخصات افراد شرکت کننده در گواهینامه پایان دوره، نام و نام خانوادگی دقیق خود را به انگلیسی( در صورت داشتن پسوند، ارائه پسوند نیز الزامی است) به آدرس پست الکترونیکی ارائه شده در زیر ارسال نمایند.

متذکر مى گردد به همراه داشتن وسايل ضرورى اعم از وسايل شخصى و کيسه خواب و... الزامى است.