اطلاعيه

سمينار دو روزه

بررسى و تصويب پروژه هاى برنامه بين المللى علوم زمين

زمان: 20- 19 شهريور 1390

مکان: منطقه آزاد ارس

 

 

نظر به اينکه تا پايان اکتبر سال جارى ميلادى (9 آبان ماه)، پايان مهلت ارائه پروپوزال پروژه جديد به دبيرخانه IGCP مستقر در کميته ملى يونسکو مى باشد، علاقمندان مى توانند در چارچوب سياست هاى کلى IGCP   پروژه خود را به اداره روابط بين الملل سازمان زمين شناسى ارائه نمايند.

به همين منظور اداره علوم يونسکو با دعوت از اساتيد و داوران برنامه بين المللى علوم زمين((IGCP در نظر دارد سمينار دو روزه ايى با همکارى اداره روابط بين الملل سازمان زمين شناسى جهت بررسى و تصويب اين پروپوزالها برگزار نمايد.

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز سه شنبه 15 شهريور ماه 1390

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-      فرم تکميل شده پروپوزال به زبان انگليسى

2-      کپى کارت ملى

 

نحوه ارسال مدارک ثبت‌نام: لطفا مدارک مورد نياز براى شرکت در اين سمينار را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 15 شهريور ماه 1390 به آدرس پست الکترونيکى  intl.edu@gsi.ir ارسال نمائيد.

 

حد نصاب شرکت کنندگان:  ظرفيت پذيرش در اين سمينار 20 نفر مى باشد و با توجه به اين محدوديت، اولويت با کسانى خواهد بود که زودتر ثبت نام کرده‌اند.

 

توجه1: کليه هزينه هاى مربوط به شرکت در اين سمينار به عهده شرکت کننده مى باشد (غذا، اقامت، حمل و نقل)

توجه 2:  دريافت فرم پروپوزال  

اداره روابط بين الملل

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور